Om

Vi utvikler og tilbyr produkter og tjenester med fokus på fremtidens kompetansebehov. Våre produkter stimulerer til innovasjon, endringsvilje, evne til omstilling, samt identifisering av kompetansebehov i bedrifter og organisasjoner. Du får bedre beslutningsprosesser og veivalg med våre metoder og verktøy, og vi bidrar til bærekraftige valg av utdannelsesløp og livslang læring. Teknologi og økt mobilitet i arbeidslivet stiller radikalt nye kompetansekrav. Disse må møtes med styring og planlegging i et nytt egenutviklingsperspektiv. Next2Five er et aksjeselskap basert i Oslo, med hele Norge, Norden og resten av verden som marked.

VÅR HISTORIE

Next2Five AS ble stiftet i februar 2016 av Anneli Skudal, Axel Olesen og Pål Stensaas. Målet er å utvikle et IT-verktøy som bidrar til at skoleelever, enkeltpersoner og næringslivet kan ta mer kvalifiserte valg og beslutninger om fremtidens kompetanse; FuturesMe. Denne forretningsideen har gjort det mulig å utvikle en rekke verktøy og metoder som skal bidra til bedre beslutningsprosesser og veivalg.

SAMFUNNSOPPDRAGET

Vi har et sterkt ønske om å bidra til at private og offentlig virksomheter til enhver tid får dekket sitt kompetansebehov. Det er viktig for et bærekraftig samfunn at det er sammenheng mellom utdannelse og samfunnets behov for fremtidig kompetanse.

VÅRT VERDIGRUNNLAG

Vi er innovative i vår utvikling av bærekraftige løsninger for aktuelle samfunnsutfordringer. Våre brukervennlige produkter og tjenester er inspirerende og skaper alltid oppslutning og begeistring. Vi skal oppnå tillitt ved at vi alltid er ansvarsfulle, til å stole på og ryddige.

aktuell * innovativ * ansvarlig

ORGANISASJONEN

Organisasjonen består av et team på seks kompetente medarbeidere og et styre med personer som bidrar med lang erfaring fra næringsliv, finans, juss, IT og politikk. Vi har knyttet til oss en rekke samarbeidspartnere med kunnskap som er viktig for at vi skal nå våre mål.

TEAMET

Anneli Skudal

Daglig leder

Jeg har verdens mest spennende jobb som daglig leder og ansvarlig for forretningsutvikling, posisjonering, innovasjon samt kontakt med samarbeidspartner og kunder. Til å møte de mange utfordringene har jeg med meg på laget et kompetent team og styre. Min bakgrunn har jeg som siviløkonom fra Sveits og jeg har bodd, studert og jobbet i utlandet i over 20 år. Når Next2Five skal ut i den store verden er det godt å ha med seg min erfaring fra internasjonale selskaper innen fagområdene markedsføring, kommunikasjon og strategi.

Ulf Kurkiewicz

R&D

My passion is to influence people and organizations to find and evolve the inner motivation of what we do to get astonishing result and having a good place to work within. I have a deep interest in change processes and in development of leaders and leadership. I spend time to understand and mediate understanding of alternative futures and its impact on future competencies.

Prashant Kanungo

Leder teknologi

Jeg trengte absolutt ingen tenkepause da jeg fikk tilbudet om å være leder for IT strategi og ansvarlig for valg av teknologiske prosesser i Next2Five. Prosjektet er unikt og spennende, og  byr på mange muligheter. Det kommer godt med at jeg har jobbet som prosjektleder med over 200 store og små prosjekter i mer enn 15 år i Skandinavia, Europa, Afrika, Asia og USA. Min formelle bakgrunn er siviløkonom (MBA) fra University of Liverpool og bachelorgrad i elektronikk og telekommunikasjon (B.Tech Honors) fra India.

Martina Frang Mostad

CrowdMaster

Hurra, jeg er CrowdMaster i Next2Five. Det er spennende å utfordre en stor gruppe mennesker (den kollektive intelligens – the wisdom of crowds) til å tenke fremtidens kompetansebehov. Dialogen med crowd’en gjenspeiler fremtidens forventninger til nye læringsformer og fremtidens yrker og bransjer. Min bakgrunn er pedagogisk-antropolog, med fokus på læringsprosesser i sosiale sammenheng. Min interesse for det lærende menneske i kulturelle sammenhenger har bragt meg til lengre feltstudier blant annet på Filippinene og i Nepal. Faglig er jeg knyttet til Danmarks pedagogiske universitet.

Daniel Juszczynski

SoMe

Jeg har i mange år vært aktiv i sosiale medier. Denne kunnskapen får jeg fullt ut bruk for i mitt arbeid med å utnytte Next2Fives muligheter i de ulike kanalene. Det er virkelig artig å arbeide med et team som har samlet så mye forskjellige erfaring. Jeg har bakgrunn fra media og kommunikasjon på videregående skole.

Pål Stensaas

Leder kommunikasjon

Jeg trives med alle muligheter og utfordringer som ligger i det å være leder for kommunikasjon, inkludert sosiale kanaler, marked og konkurrentovervåkning. Skal vi lykkes i å nå målene vi har satt oss, er det avgjørende at vi når ut med relevant informasjon til alle interessenter, eksterne så vel som interne. Jeg har lang fartstid i medieindustrien og kommunikasjonsbransjen, som journalist, redaktør og kommunikasjonsansvarlig.

Futures-Talk

FuturesTalk inviterer til debatt om samfunnsaktuelle temaer som, direkte og indirekte, er knyttet til fremtidens kompetansebehov i arbeidsmarkedet de neste to til fem årene.

Hver uke publiserer vi en ny FuturesTalk som du kan abonnere på.

FuturesTalk er linket opp mot ferdigheter, megatrender og kompetansemål.

Temaene for FuturesTalk er basert på CodeCrowd-påstander. CodeCrowd er vår merkevare for innhenting av kollektiv innsikt om fremtid og kompetanse.

FuturesTalk Education er tilpasset klasserommet. FuturesTalk Business er tilpasset bedrifter og organisasjoner.

Futures-Me

Vi utvikler en digital karriereveiledningsplattform som skal gjøre deg klar for fremtidens kompetansebehov. Plattformen inneholder to ting – deg og dine fremtidsscenarier.

Med vår løsning vil du finne dine scenarier i skjæringspunktet mellom dine personlige kvalifikasjoner, dine faglige kvalifikasjoner og fremtidens kompetansebehov i arbeidslivet, ett år, to til fem år og fem år+ frem i tid. Enkelt, spillbasert og inspirerende.

INNOVASJONEN

Det unike med FuturesMe er at vi har etablert en ny metode for å avdekke fremtidens kompetansebehov i yrker og bransjer, ett år, to til fem år og fem år+ frem i tid, basert på the wisdom of crowds – kollektiv intelligens. The wisdom of crowds-metodikken er basert på at forventningene til fremtiden best avspeiles av samlede vurderinger og meninger fra en stor gruppe mennesker med forskjellig erfaringsgrunnlag og bakgrunn. Vår merkevare for kollektiv intelligens er CodeCrowd.

les mer

Ekspertene kan ikke konkurrere med den dypere innsikt man får ved å kombinere bruddstykker av viten fra en rekke uavhengige personer. I 1906 oppdaget man fenomenet som man i dag kaller the wisdom of crowds. Sir Francis Galton, en britisk antropolog, oppfinner, statistiker, psykolog og forsker i den menneskelig bevissthet, var på et marked.

Han gjennomførte et eksperiment som gikk ut på at man skulle finne ut av hvor mye en okse veide ved å spørre alle som var på markedet. Han var overrasket over at crowden/folkemengden på markedet gjettet vekten på en okse når gjennomsnittet av deres svar ble utregnet; med kun 0,08 prosent feilmargin! Det vil si at gjennomsnittsvaret var nærmere sannheten enn forsøk på beregninger gjort av de individuelle medlemmene av crowden, inkludert ekspertene.


EFFEKTEN

Denne spennende løsningen, som fortsatt er under utvikling, skal bidra til å forsterke dialogen mellom deg og arbeidsmarkedet. Vi utvikler et IT-verktøy som kan benyttes når du står ovenfor valg av utdannelse, fremtidig arbeid og ved reorientering i arbeidslivet. Fremtidsbildene endrer seg, du endrer deg – hver gang du står ovenfor et valg om arbeid eller utdannelse, kan du logge deg inn i det kommende IT-verktøyet på nytt og få en oversikt over mulige veivalg blant annet basert på dine personlige ønsker og egenskaper.

les mer

Det er tøft å bli arbeidsledig og oppdage at arbeidsgiveren ikke lenger har bruk for kompetansen vår – hva skal vi finne på videre? Hvem trenger min kompetanse? Mye spenning er også det å ta de første skrittene ut i arbeidsmarkedet. Men, har du tatt et godt valg? I løpet av livet må vi ta mange valg, vanskelige valg, som kan være avgjørende for livskvalitet og økonomi. Da kan det være godt å få litt ekstra hjelp, en tjeneste, FuturesMe, som viser deg noen veier å gå.

Samfunnet har en utfordring med at mange velger utdannelse og yrker som ikke treffer næringslivets behov. Ungdomsledighet preger mange land og bidrar til ustabilitet. Tilbud og etterspørsel etter arbeidskraft er i stadig endring. Vi opplever økt mobilitet i arbeidslivet. Stadig flere skifter jobb flere ganger i løpet av sitt yrkesaktive liv.

FuturesMe skal bidra til mer motiverte og kvalifiserte valg som dekker fremtidens kompetansebehov i næringslivet.


PRODUKTET

Vi utvikler et brukervennlig, intuitivt verktøy, FuturesMe, som bidrar til å gjøre vanskelige utdannelses- og karrierevalg enklere i et fremtidsperspektiv. Verktøyet skal være enkelt å benytte og bygger på teknologi som er tilgjengelig i dag. Verktøyet vil være online og kontinuerlig oppdatert; en livslang karriereveileder. Du legger selv inn dine personlige og faglige kvalifikasjoner og velger tidshorisonten som du ønsker å orientere deg mot, ett år, to til fem år eller fem år+ frem i tid.

les mer

Dine egenskaper og kompetanse vil nødvendigvis endre seg over tid. Du kan når som helst endre disse i verktøyet ved å logge deg inn og justere. Oversikten over fremtidens kompetansebehov i yrker og bransjer oppdateres kontinuerlig i verktøyet ved hjelp av statistiske prognoser, kollektive intelligensen (the wisdom of crowds) og fremtidsforskerne (the wisdom of experts). Produktet vårt blir således et personlig veikart, slik at du kan navigere tryggere inn i fremtiden. Med seg på veien får du med deg både kart og kompass!

Aktuelt

 • Smurfit Kappa på talefot med FuturesTalk

  Emballasjeprodusenten Smurfit Kappa har som slagord «Open the future». Hvor naturlig er det ikke da, at de abonnerer på FuturesTalk. – Vi ser at FuturesTalk kan være nyttig for å styre oss til å diskutere saker som ligger utenfor vår vanlige agenda, og dermed tvinge oss til å være mer kreative og åpne, sier Wenche Ravlo, administrerende direktør i Smurfit Kappa Norge.

  Smurfit Kappa har ca 170 ansatte i Norge og produksjon av mange typer bølgepappbasert emballasje på Hønefoss. På verdensbasis sysselsetter gruppen 46 000 personer, fordelt på 370 anlegg i 35 land. Ingen liten virksomhet!

  – Vi ser det er fornuftig og nødvendig å være fremtidsorientert i forhold til det vi gjør. Det er likevel ofte lettere sagt enn gjort. Vi klarer ikke alltid tenke utenfor boksen. Det hjelper FuturesTalk oss med. Vi bruker det i ledergruppen på månedlig basis, sier Wenche Ravlo. Hun fremholder at noen av oppgavene i FuturesTalk kan virke litt søkt i forhold til hva som påvirker virksomheten, men det bidrar til at de må være mer åpne.

  – Vi velger jo også hvilke oppgaver vi vil diskutere. Vi har ikke brukt FuturesTalk lenge, men det har vært gode diskusjoner så langt i ledergruppen. Forhåpentligvis bidrar dette sammen med andre ting til økt kreativitet og åpenhet med hensyn til det å se løsninger for organisasjonen, mener Wenche Ravlo.

Blogg

Smurfit Kappa på talefot med FuturesTalk

Emballasjeprodusenten Smurfit Kappa har som slagord «Open the future». Hvor naturlig er det ikke da, at de abonnerer på FuturesTalk. – Vi ser at FuturesTalk kan være nyttig for å styre oss til å diskutere saker som ligger utenfor vår vanlige agenda, og dermed tvinge oss til å være mer kreative og åpne, sier Wenche Ravlo, administrerende direktør i Smurfit Kappa Norge.

Smurfit Kappa har ca 170 ansatte i Norge og produksjon av mange typer bølgepappbasert emballasje på Hønefoss. På verdensbasis sysselsetter gruppen 46 000 personer, fordelt på 370 anlegg i 35 land. Ingen liten virksomhet!

– Vi ser det er fornuftig og nødvendig å være fremtidsorientert i forhold til det vi gjør. Det er likevel ofte lettere sagt enn gjort. Vi klarer ikke alltid tenke utenfor boksen. Det hjelper FuturesTalk oss med. Vi bruker det i ledergruppen på månedlig basis, sier Wenche Ravlo. Hun fremholder at noen av oppgavene i FuturesTalk kan virke litt søkt i forhold til hva som påvirker virksomheten, men det bidrar til at de må være mer åpne.

– Vi velger jo også hvilke oppgaver vi vil diskutere. Vi har ikke brukt FuturesTalk lenge, men det har vært gode diskusjoner så langt i ledergruppen. Forhåpentligvis bidrar dette sammen med andre ting til økt kreativitet og åpenhet med hensyn til det å se løsninger for organisasjonen, mener Wenche Ravlo.

En sky av fremtidens kompetanse

To hele dager på Østlandske Lærerstevne gir tid til refleksjon. Her møtte vi lærere fra grunnskolen og mange barnehagepedagoger. De var på jakt etter noe som kan gjøre arbeidet mer inspirerende og fremtidsrettet.

Vi tar utfordringen. Next2Five vil etablere en tenketank for barnehager – og vi tar med oss videre de mange rådene vi fikk om hva slags kompetanse det blir behov for i skolene og barnehagene fremover.

Vi i Next2Five-temet hadde det gøy. Vi hadde vårt eget lotteri med skrapelodd, hvor alle fikk med seg en gevinst, men det viktigste var ordskyen de mange etterlot seg, Under SETT-dagene skal vi bygge videre på dette etter hvert viktige dokumentet.

Vi utfordret alle til spontant nevne hva slags kompetanse og ferdigheter en lærer vil ha behov for i fremtiden; Majoriteten mener relasjonskompetanse. Hva mener du?

I et flerkulturelt samfunn, med mange utfordringer, er kanskje dette den største utfordringen for fremtidens lærere? Vi er spente på fortsettelse. Følg oss!

FuturesTalk_Education_Lykkeminister

Lykkeminister

Helseferdigheter

Kreativitets- og innovasjonsferdigheter

Samarbeidsferdigheter

Helsefokus

Demokrati og medborgerskap

demokrati

lykke

velferdsstat

velvære,

psykisk velvære

minister

demokrati

nyhetsbrev

Kontakt oss

 •  Simula Research Laboratory, Martin Linges Vei 25, 1364 Fornebu
 • Tollefsløkka 54A, 1386 Asker, Norway
 •  +47 913 38 116
 •  info@next2five.com
X