VI TILBYR

Våre metoder og verktøy bidrar til bedre beslutningsprosesser og veivalg. Med FuturesTalk, Skap, del, engasjer!, Kompetansegrid, Scenario og Lab for læring finner bedrifter og organisasjoner muligheter til å skape et inkluderende klima for innovasjon, endringsvilje, evne til omstilling, samt identifisering av kompetansebehov og eksisterende kompetanse. Våre produkter gjør det også mulig å ta bærekraftig valg av utdannelsesløp og livslang læring.

OM NEXT2FIVE

Teknologi og økt mobilitet i arbeidslivet stiller radikalt nye kompetansekrav. Disse må møtes med styring og planlegging i et nytt egenutviklingsperspektiv. Next2Five er et aksjeselskap basert i Oslo, med hele Norge, Norden og resten av verden som marked.

VÅR HISTORIE

Next2Five AS ble stiftet i februar 2016 av Anneli Skudal, Axel Olesen og Pål Stensaas. Målet er å utvikle et IT-verktøy som bidrar til at skoleelever, enkeltpersoner og næringslivet kan ta mer kvalifiserte valg og beslutninger om fremtidens kompetanse; FuturesMe. Denne forretningsideen har gjort det mulig å utvikle en rekke verktøy og metoder som skal bidra til bedre beslutningsprosesser og veivalg.

SAMFUNNSOPPDRAGET

Vi har et sterkt ønske om å bidra til at private og offentlig virksomheter til enhver tid får dekket sitt kompetansebehov. Det er viktig for et bærekraftig samfunn at det er sammenheng mellom utdannelse og samfunnets behov for fremtidig kompetanse.

VÅRT VERDIGRUNNLAG

Vi er innovative i vår utvikling av bærekraftige løsninger for aktuelle samfunnsutfordringer. Våre brukervennlige produkter og tjenester er inspirerende og skaper alltid oppslutning og begeistring. Vi skal oppnå tillitt ved at vi alltid er ansvarsfulle, til å stole på og ryddige.

aktuell * innovativ * ansvarlig

ORGANISASJONEN

Organisasjonen består av et team på seks kompetente medarbeidere og et styre med personer som bidrar med lang erfaring fra næringsliv, finans, juss, IT og politikk. Vi har knyttet til oss en rekke samarbeidspartnere med kunnskap som er viktig for at vi skal nå våre mål.

TEAMET

Anneli Skudal

Daglig leder

Jeg har verdens mest spennende jobb som daglig leder og ansvarlig for forretningsutvikling, posisjonering, innovasjon samt kontakt med samarbeidspartner og kunder. Til å møte de mange utfordringene har jeg med meg på laget et kompetent team og styre. Min bakgrunn har jeg som siviløkonom fra Sveits og jeg har bodd, studert og jobbet i utlandet i over 20 år. Når Next2Five skal ut i den store verden er det godt å ha med seg min erfaring fra internasjonale selskaper innen fagområdene markedsføring, kommunikasjon og strategi.

Ulf Kurkiewicz

R&D

My passion is to influence people and organizations to find and evolve the inner motivation of what we do to get astonishing result and having a good place to work within. I have a deep interest in change processes and in development of leaders and leadership. I spend time to understand and mediate understanding of alternative futures and its impact on future competencies.

Prashant Kanungo

Leder teknologi

Jeg trengte absolutt ingen tenkepause da jeg fikk tilbudet om å være leder for IT strategi og ansvarlig for valg av teknologiske prosesser i Next2Five. Prosjektet er unikt og spennende, og  byr på mange muligheter. Det kommer godt med at jeg har jobbet som prosjektleder med over 200 store og små prosjekter i mer enn 15 år i Skandinavia, Europa, Afrika, Asia og USA. Min formelle bakgrunn er siviløkonom (MBA) fra University of Liverpool og bachelorgrad i elektronikk og telekommunikasjon (B.Tech Honors) fra India.

Martina Frang Mostad

CrowdMaster

Hurra, jeg er CrowdMaster i Next2Five. Det er spennende å utfordre en stor gruppe mennesker (den kollektive intelligens – the wisdom of crowds) til å tenke fremtidens kompetansebehov. Dialogen med crowd’en gjenspeiler fremtidens forventninger til nye læringsformer og fremtidens yrker og bransjer. Min bakgrunn er pedagogisk-antropolog, med fokus på læringsprosesser i sosiale sammenheng. Min interesse for det lærende menneske i kulturelle sammenhenger har bragt meg til lengre feltstudier blant annet på Filippinene og i Nepal. Faglig er jeg knyttet til Danmarks pedagogiske universitet.

Daniel Juszczynski

SoMe

Jeg har i mange år vært aktiv i sosiale medier. Denne kunnskapen får jeg fullt ut bruk for i mitt arbeid med å utnytte Next2Fives muligheter i de ulike kanalene. Det er virkelig artig å arbeide med et team som har samlet så mye forskjellige erfaring. Jeg har bakgrunn fra media og kommunikasjon på videregående skole.

Pål Stensaas

Leder kommunikasjon

Jeg trives med alle muligheter og utfordringer som ligger i det å være leder for kommunikasjon, inkludert sosiale kanaler, marked og konkurrentovervåkning. Skal vi lykkes i å nå målene vi har satt oss, er det avgjørende at vi når ut med relevant informasjon til alle interessenter, eksterne så vel som interne. Jeg har lang fartstid i medieindustrien og kommunikasjonsbransjen, som journalist, redaktør og kommunikasjonsansvarlig.

FuturesTalk

Trenger du en enkel metode og et nyttig verktøy for å sette fremtiden på dagsorden i bedriften, organisasjonen eller klasserommet?

FuturesTalk inviterer ukentlig til refleksjon og debatt om samfunnsaktuelle temaer som bidrar til å gjøre medarbeidere og elever forberedt til en fremtid i stadig endring. Vi bygger innholdet på ferdigheter, tverrfaglige temaer og megatrender.

Med et abonnement på får du tilgang på et nytt tema som blant annet handler om retningen for samfunnet, utdannelse og arbeidslivet i årene som kommer.

SKAP, DEL, ENGASJER!

Er du lei av gule lapper? Klarer du å få det beste ut av tilhørerne? Klarer du å notere alt som blir sagt? Med Skap, del, engasjer! får du du frem gode ideer og forslag, legger grunnlag for de beste løsningene i et møte med flere deltakere. Du utløser engasjement og får umiddelbare tilbakemeldinger fra dine tilhørere. Skap, del, engasjer! er en metode og en mentometerlignende programvare. Den er enkel å bruke, involverer og bidrar til verdiskapningen. Anonymt og digitalt leverer deltagerne sine innspill og tilbakemeldinger via Smartphone eller nettbrett. Alle resultater vises fortløpende på storskjerm.

Aktuelt

 • Uvurderlig metode for strategiarbeid

  Vi minner om dette populære kurset som nå er tilgjengelig i Norge! Et av verdens fremste fremtidsforskningsmiljøer, Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS) byr på en unik mulighet til dypere innsikt i hvordan megatrender som former fremtiden, kan påvirke deg og din virksomhet.
  Konkret og praktisk! Kursdeltagerne vil arbeide med aktuelle prosjekter.

  Du får innsikt i hvordan du avdekker og analyserer kritiske faktorer som påvirker bedriftens fremtidige strategiske miljø. Hvordan bruke scenariometodikk som verktøy for strategisk analyse, strategisk utvikling, innovasjon og risikoledelse.

  Kurset gjennomføres av CIFS i samarbeid med Next2Five.

  Dato: 13.-14. mars 2019
  Tid: Kl. 09:00 – 16:30 begge dager
  Sted: Kirkegata 24, 0153 Oslo (inngang ved siden av Høyskolen Kristiania)

  Påmelding

Blogg

nyhetsbrev

Kontakt oss

 •  Simula Research Laboratory, Martin Linges Vei 25, 1364 Fornebu
 • Tollefsløkka 54A, 1386 Asker, Norway
 •  +47 913 38 116
 •  info@next2five.com

FINN OSS PÅ KARTET

X