Kan bevissthet være en kraft i universet selv? Kan vi snakke om bevissthet i kosmos? I så fall, kan universet utvide sin bevissthet? Ja -kan universet være selvbevisst? Jeg har nettopp lest boken «Bevissthet i Kosmos» utgitt på Flux forlag. Boken drøfter kort og enkelt de spørsmålene jeg innleder med.

Utgangspunktet er arbeidet til systemteoretikeren Ervin Lazlo. Main-stream i vestlig vitenskap ser hjernen som bevissthetens far, mor og barn.

Alt av bevissthet foregår i, av og for hjernen. Dette gir ikke mening sier Lazlo. Bevissthet må være noe mer. Kan bevissthet være noe den menneskelige hjernen er koblet sammen med? Slik computere er i en nett-sky? I så fall kan vi snakke om en distribuert og integrert bevissthet med kollektive muligheter. Lazlo mener dette heller ikke er en tilstrekkelig forklaring.

Bevissthet må være noe mer. Her lanserer han den «tredje antakelsen», at universet i seg selv er bevisst, at universet bygger bevissthet og at den menneskelige hjernen som prosesserer denne kosmiske bevisstheten, kan utvikle seg selv og dermed bidra til utviklingen av den kosmiske bevisstheten. Fabelaktig :hibiscus:Tre forhold blir tydelige for meg. Det ene handler om tregheten i den vestlige main-stream vitenskapens evne til å åpne seg for «for seg selv».

Våre egne filosofer har da fremholdt dette lenge? Det andre er den vestlige vitenskaps generelle motvilje mot å snakke med våre egne teosofiske, antroposofiske og «spekulative» kvanteteoretiske venner. Det tredje som blir tydelig for meg er hvor blindt det vestlige logisk-analytiske verdensbilde er for abstraksjonene, symbolene og skjønnheten i Østens viten. Deres vitenskap underkjennes. Innsikten i den kosmiske bevissthet slik vi vaklende begynner å forstå den, er en vel bevart åpen kilde gjemt i vedaenes mangslungne verbale ornamentikk.

Vi har bare ikke villet lese den. Så må jeg sukke litt for egen del. Forestillingen om det selvkonstruerende og oppvåknende bevisste univers, har jeg skrevet om i boken «Daggry – en ny vei til selvinnsikt og utvidet bevissthet», uten å ha studert Lazlo. Smiler ved tanken på at universet ga meg en mulighet, lånte meg litt «bevissthet» og trigget skapertrangen min.

Artig å forstå at «Daggry» er en formel som OGSÅ utvikler universet, og som om tid vil være allmenn i menneskers selvkonstruksjon og ved utvidelse av bevissthet. (Selvskryt er alltid ekte :sweat_smile:). Et resultat av koherens og «entanglement», som jeg kanskje skriver om senere.