To videregående skoler i Hedmark fylke har inngått pilotkundeavtaler med Next2Five AS. Elever og lærere ved Storhamar VGS og Hamar katedralskole skal delta i brukerutviklingen av karriereplanleggingsverktøyet FuturesMe.

Skolene får i tillegg blant annet tilbud om seminar om fremtidsforskning og scenarioutvikling samt gjennomgang av megatrender av fagpersonell fra Next2Five og selskapets samarbeidspartnere.

-Vi er veldig glade for at de første pilotkundene nå er på plass og ser frem til et godt samarbeid til stor nytte for partene og prosjektet, sier daglig leder Anneli Skudal i Next2Five.

Hedmarkskolene er de første av i alt fem pilotkunder. Storhamar VGS er en kombinert videregående skole med tilbud innenfor helse- og oppvekstfag, restaurant- og matfag, studieforberedende med idrettsfag og Vg3 påbygging til generell studiekompetanse. I tillegg har skolen et variert og omfattende tilbud innenfor voksenopplæring, samt undervisning ved Hedmark Fengsel.

Hamar katedralskole er en kombinert videregående skole med både studiespesialiserende og yrkesforberedende programområder. Katedralskolen ble etablert i 1153 og er en av de eldste skolene i Norge.

-Vi er opptatt av at våre elever skal ha de beste forutsetninger for utdannings- og karrierevalg rettet mot fremtidens arbeidsmarked. Brukermedvirkningen i utviklingen av en tjeneste som kan gjøre elevene mer treffsikre og bevisste når det gjelder kompetansebehovet i fremtiden, er veldig spennende og nyttig, sier Hildegard Johannessen, rektor ved Storhamar VGS.