Bruka av digitale læremidler og kunnskap om IKT er høyt prioritert i fremtidens skole

World Economic Forum har anslått at 65 prosent av barna som begynner på skolen i dag, vil komme til å arbeide i næringer og jobber som ennå ikke finnes. Det teknologiskiftet vi står midt oppe i, er blitt kalt for den fjerde industrielle revolusjon, og det vil endre arbeidsmarkedet for oss alle.

Skolemyndighetene er opptatt av at grunnskoleutdanningen skal gi elevene det beste grunnlaget for å møte fremtidens kompetansebehov.

Next2Five bygger sin virksomhet på å utvikle produkter og tjenester som bidrar til å sette fremtiden på dagsorden, hver uke i klasserommet.

For andre året på rad arrangerer Kunnskapsdepartementet, Senter for IKT i utdanningen, NTNU og Universitetet i Oslo skolelederkonferansen «Skolen i digital utvikling». Målet er å inspirere til å videreutvikle egen skole.

Regjeringen la frem i fjor en ny digital strategi for grunnskolen og videregående opplæring. At elevene skal lære mer – og få kunnskaper de trenger både nå og i fremtiden er utgangspunktet for digitaliseringsstrategien.

– Vi vil ikke ha IKT i skolen for IKTs skyld, men for at elevene skal lære mer. Da må vi ha gode interaktive læremidler og den infrastrukturen og det utstyret som trengs ute på skolene, sa kunnskapsministeren da strategien ble presentert.

– Next2Five utvikler interaktive læringslab’er skreddersydd for ungdomskolen og VGS. I tillegg tilbyr vi mini-undervisningsopplegg hver uke, med diskusjonstemaer som omhandler fremtidens kompetansebehov. Det er godt mottatt. Jeg ser at kunnskapsministeren ønsker et tettere samarbeid med næringslivet om utviklingen i skolen. Vi mener et samspill mellom skole og næringsliv er viktigere enn noen gang, for å sikre fremtidens kompetansebehov, sier daglig leder Anneli Skudal i Next2Five.

I Regjeringens digitale strategi for skolen står det: Teknologiutvikling og automatisering har allerede erstattet mange manuelle, rutinepregede oppgaver, og arbeidsplasser er lagt ned. Det betyr at kunnskap og evne til omstilling blir stadig viktigere, både for arbeidslivet som helhet og for den enkelte.

Det å stå uten utdanning, med store kunnskapshull eller manglende grunnleggende ferdigheter, gir risiko for utenforskap. Derfor må vi ha en skole som forbereder alle elever på et arbeidsliv i omstilling og med stadig høyere krav til kompetanse.

Next2Five leverer gryteferdige undervisningsopplegg som bidrar til å gjøre elever forberedt på fremtiden!