Tilrettelegger og gjennomfører du effektfulle møter? I så fall er du helt «konge». Møter er blant våre viktigste arbeidsverktøy. Et godt møte er gull verdt. Vi bruker møter for å utvikle grupper til team, for å følge idéer og skape sammen.

«Flere kokker; mer søl», gjelder absolutt ikke for møter som er godt systematisert og gjennomført.

Tilrettelegger og gjennomfører du effektfulle møter, garanterer jeg deg annerkjennelse. Møter er et av våre viktigste verktøy i kunnskapsdrevne organisasjoner. Jeg har ikke tall på alle de møter jeg har forlatt, ofte sterkt på overtid i forhold til avtalt møtetid, uten å ha kommet i mål og langt mer frustrert enn da jeg fortrøstningsfullt kom.

En av rundkjøringene jeg måtte igjennom, var å innse at jeg jobbet med kunnskapsproduksjon og at møtene var blant våre viktigste verktøy. Jeg arbeidet i ledergruppen med å etablere et direktorat og vi slet stort med endeløse møter som ikke gav effekt på fremdriften. Mye ble annerledes når vi ved profesjonell hjelp fikk støtte til å forstå møter som verktøy og at vi måtte se for oss flere ulike former for møter. Dette satte meg senere på sporet av å utvikle en koreografi for møter. Jeg fikk god anledning til å teste verktøyet ut, i undervisning ved universitetet jeg underviste på og senere i programmer for coachingbasert ledelse.

I boken «IDA – Det nye språk i ledelse» (ISBN 978-82-93436-00-3) som du kan bestille gjennom Next2Five, beskrives verktøyet nærmere. Jeg gjengir en enkel illustrasjon og kommenterer kort. Du inviteres til å ta kontakt med meg for en nærmere introduksjon.

Begrepet koreografi er hentet fra kunst- og kulturverdenen. Koreografen er jo han eller hun som sørger for å hjelpe forestillingens innhold og utøvere til et valgt enhetlig uttrykk som gir en ønsket effekt på publikum. Slik burde det også være med den som setter opp et møte. Den som leder møtet bør gjerne se seg selv som en koreograf som velger uttrykk som passer til et innhold og som gir ønsket effekt.

Du leste kanskje min blogg Analysens språk? Hvis du ikke har gjort det, kan jeg anbefale deg å ta en titt. Der presenterer jeg et verktøy for deg, hvor du kan planlegge effektfulle samtaler. Verktøyet jeg benytter når jeg planlegger effektfulle samtaler, legger jeg til grunn for å planlegge effektfulle møter. Her står du med to verktøy som kan brukes for å øke kvaliteten på kommunikasjon i lederskapet ditt.

I modellen nedenfor starter du kanskje merkelig nok, baklengs. Jeg kan godt like baklengs planlegging. Når jeg manifesterer hvor jeg skal være når møtet er over, vet jeg hvor jeg skal. Når jeg vet hvor jeg skal, kan jeg planlegge hvordan jeg skal komme dit. Derfor – start med det jeg kaller Synliggjør koreografien. Deretter konkretiserer du selv Møtet i mål, aktivitetsramme og aktivitetsmønster. Verktøyet er selvforklarende når du arbeider deg baklengs gjennom det.

Jeg sier ikke nødvendigvis at verktøyet er selvkjørende selv om det er «selvforklarende», men det kan være mulig å se bildet av et møtemønster som kan gi en effekt. Litt hjelp til innføringen og litt trening, så kan du raskt bli kjent som organisasjonens «møteløve» og det vil være en hedersbetegnelse.

Lykke til!

Jon