Hva skjer med de tradisjonelle håndverksfagene i fremtiden?

Hva tror du? Ukens CodeCrowd-påstand handler om bærekraft-samfunnet og konsekvensene for tradisjonelle håndverksfag. Innen 5 år er samfunnet orientert mot bærekraft og de gamle håndverksfagene ser sin renessanse!

Ukentlig publiserer vi påstander som handler om fremtidens kompetansebehov, om hvilke yrker og bransjer som er bærekraftige i et fremtidens samfunn, fem år frem i tid.

Du finner oss på vår hjemmeside, Facebook eller her i nyhetsbrevet, og vi vil gjerne ha din stemme. Du kan sammenligne ditt svar med det andre i crowd’en har stemt.

Litt fakta:

Håndverk er en betegnelse på produksjons-metoder der man hovedsakelig benytter hendene og enkle verktøy for å produsere noe, oftest en gjenstand. Betegnelsen håndverker brukes helst om spesialister innen håndverksfag, med en yrkesmessig produksjon.

Håndverk står i motsetning til industriell produksjon. I prinsippet er håndlagde produkter laget ett og ett mens industriell produksjon kjennetegnes ved masseproduksjon.