Hver uke presenterer vi et fremtidstema tilrettelagt for diskusjon og refleksjon i klasserommet.

21st Century Skills omfatter 13 ferdigheter som er identifisert som nødvendig for elever og studenter å tilegne seg for å lykkes i det 21. århundrets samfunn. Vårt undervisningsopplegg for fremtidens kompetanse, FuturesTalk Education er linket opp mot disse ferdighetene og 14 megatrender utviklet av Copenhagen Institute for Futures Studies(CIFS).

Et tilsvarende opplegg for bedrifter og organisasjoner, FuturesTalk Business, tar også utgangspunkt i 21st Century Skills og megatrendene.

Hver uke presenterer vi et fremtidstema tilrettelagt for diskusjon og refleksjon i klasserommet eller på arbeidsplassen. De ukentlige produktene er basert på abonnement og hentes fra to lukkede Facebook-grupper.

Fremtiden drives frem av megatrender; store og sterke utviklingstendenser som det er nyttig å sette seg inn i og vurdere hvordan de kan påvirke bedriften og fremtidens kompetansebehov. Samtidig er det viktig å tilegne seg ferdigheter som sikrer nye generasjoner en plass i fremtidens arbeidsmarked.

Vil du tegne abonnement på FuturesTalk Business eller FuturesTalk Education?

Ta kontakt med Next2Five, Anneli Skudal; anneli@next2five.com