Klimagasser er skadelige, men i normale mengder også til nytte for alt liv på jorden.

Ikke alltid tenker vi over at klimagasser også spiller en viktig rolle for utviklingen av alt liv på jorden. CO2 er faktisk en gass som er nødvendig, men vi vet den absolutt også kan være skadelig. CO2 finnes naturlig i både luft og vann.

Ved fotosyntesen hos grønne planter og når levende organismer puster, går karbondioksid gjennom et kretsløp fra død til levende natur og derfra tilbake til den døde naturen.

I FuturesTalk Education og FuturesTalk Business som du nå kan abonnere på, tar vi opp CO2 og klimagasser til diskusjon og refleksjon. Vi påstår at det i fremtiden blir lovpålagt å bygge CO2-frie hus.

Ønsker du også å abonnere på FuturesTalk? Ta kontakt med Anneli; anneli@next2five.com eller mobil: 913 38 116.