Velferdsstaten er under press. Må det en dugnad til?

I FuturesTalk Education og FuturesTalk Business utfordrer vi våre brukere til å drøfte fremtiden til velferdssamfunnet. Den skandinaviske velferdsmodellen er under press.

Det blir en utfordring å opprettholde alle velferdsordningene, pensjonsordningene inkludert, fordi det blir færre som gjennom aktivt arbeid og skatt kan finansiere velferden.

Vi påstår at det kan bli nødvendig med økt frivillig innsats, gjerne organisert i flere nettverk. Det er mange områder hvor frivillige kan bidra med sin kompetanse og personlige egenskaper. Det kan for eksempel være innenfor helse- og omsorgstjenestene eller innen barnehage og utdanning

Du kan abonnere på våre ukentlige FuturesTalk: kontakt Anneli Skudal, anneli@next2five.com