Gode holdninger til matjord og matproduksjon skapes gjennom den stadig økende interessen og engasjementet rundt urban og bynær dyrking. Stadig flere byplanleggere rundt om i verden legger til rette for dyrking av grønnsaker, urter og frukt i tettbebygde strøk. Kan det i fremtiden bli et obligatorisk tiltak?

FuturesTalk Education og FuturesTalk Business tar opp temaet til refleksjon og diskusjon denne uken.

Urban kjøkkenhage ble et nytt ord i 2011, og trenden spår fortsatt glede av å være selvforsynt og dyrke spiselige vekster fra bunnen av, enten det kommer fra kolonihagen, kjøkkenhagen, balkongen eller vinduskarmen. Urban dyrking er etter hvert blitt et kjent konsept rundt omkring i verden. Det er ulike årsaker til hvorfor mennesker ønsker å dyrke i byen, og tilsvarende ulike måter å realisere dette på. I Buenos Aires, som er en av verdens største metropoler, startet aktiviteten rundt urban dyrking i forbindelse med nedgangstidene i 2001. Da begynte folk å organisere seg, og dannet hager for å dyrke mat i byen.

Siden slutten av 70-tallet har man i New York gjort om forlatte områder til flotte parsellhager, og slik beriket bomiljøet. I England er kommunene pålagt ved lov å tilrettelegge for at områder kan brukes til urban dyrking om det er interesse for dette blant befolkningen.

Abonner du også på FuturesTalk. Kontakt Anneli Skudal, anneli@next2five.com.