AR, augmented reality, eller på norsk; utvidet virkelighet finner stadig nye bruksområder. Det begynte forsiktig med dataspill og som grafiske effekter i forbindelse med scenografien på TV-show. Nå kan AR bli et viktig verktøy for byplanleggere og arkitekter.

Ved å benytte AR kan man se effekten av planene i en slags virkelighet og gjør det mulig å vurdere å korrigere de beslutningene som er tatt på tegnebordet.

AR er en teknologi som kombinerer data fra den fysiske verden med virtuell data, for eksempel ved bruk av grafikk og lyd. Man får et ekstra lag av informasjon. Den ekstra informasjonen vil typisk ikke erstatte virkeligheten, men utvide den på en eller flere måter.

FuturesTalk Education og FuturesTalk Business inviterer til refleksjon og debatt om temaet AR og fremtidig bruk av denne teknologien..

Abonner på FulturesTalk. Kontakt Anneli Skudal, anneli@next2five.com