3D-printere blir stadig mer avanserte. I helsesektoren er teknologien med å printe kunstige organer av levende vev i rask utvikling. For dette er ikke lenger bare science fiction. 3D-printing av celler brukes allerede i medisinske forsøk. Vi påstår i FuturesTalk Education og FuturesTalk Business at det innen fem år er mulig å printe ut hender og ben som vil fungere. Hva tror du?

Professor Joel C. Glover ved avdeling for molekylærmedisin, UiO og direktør ved Nasjonalt senter for stamcelleforskning ved Oslo Universitetssykehus sa til Forskning.no i 2016: Om noen år vil det bli mulig å transplantere flere 3D-printede organer av levende materiale, sa

3D-printede knokler er allerede transplantert i dyr, og ser ut til å fungere bra. Han tror kunstige urinblærer vil komme før hjerter, lever og nyrer.

Dessverre er det for få av oss som donerer organer til å dekke behovet til alvorlig lunge- og hjertesyke som står i kø for å få nye organer. Om de ikke får transplantert nytt organ i tide, kan de dø. Bare i 2014 døde tolv pasienter i Norge mens de ventet forgjeves på donor. Da kan 3D-print bli redningen.

Abonner på FuturesTalk. Kontakt Anneli Skudal, anneli@next2Five.com