Plasten er et av våre største miljøproblemer. Det å bringe inn plast i næringskjeden bidrar ikke til et bærekraftig miljø for kommende generasjoner. Hvis vi skal unngå bruk av plast, hva synes du vi skal bruke som erstatning?

Hvert år havner 6,4 millioner tonn søppel i verdens hav. Mellom 70 og 80 prosent av dette er plast. Kaster du en plastflaske, en isoporplate eller annen plast i sjøen, brytes det ikke ned til jord. I stedet blir ditt avfall til tusenvis av små biter som fugler og fisker tror er mat. I FuturesTalk inviterer vi til en diskusjon om dette viktige temaet.