Hilde i aksjon med FuturesTalk i klassen

– Jeg opplever FuturesTalk som et godt supplement til undervisningen, dersom man som lærer fletter det inn i en faglig/psykososial kontekst, sier lektor Hilde Una Refsdal ved Storhamar videregående skole. Pilotskole-samarbeidet med Storhamar har stor verdi for Next2Fives utvikling av stadig mer relevant FuturesTalk.

Ideutveksling og innspill har ført til at FuturesTalk nå er søkbare etter ferdigheter (21st Century Skills), overordnede læringsmål og megatrender

Hun forteller at de i hennes klasse, VG2 Idrettsfag, i løpet av siste skoleår jevnlig har hatt FuturesTalk/CodeCrowd på programmet.

– Elevene mine har stemt på det de tror er riktig eller ikke, knyttet til ulike påstander om fremtiden. Noen ganger har disse påstandene vært av en slik art at elevene har blitt veldig engasjerte. Etterhvert utviklet Next2Five disse påstandene til et tilnærmet undervisningsopplegg; med både påstander, refleksjonsspørsmål og videosnutter på YouTube. Dette har vi brukt noen ganger i klassen, og det er absolutt noe som engasjerer elevene, fordi det gjelder deres fremtid, sier Hilde Una Refsdal.

Hun legger til: «Som norsklærer opplever jeg nok at en del av FuturesTalk faller litt på siden av kompetansemålene for faget, og mange ganger kunne jeg ha ønsket å ha samfunnsfag, eller naturfag, og kanskje hatt muligheten til å linke undervisningsoppleggene direkte til kompetansemål.

Jeg har likevel latt elevene noen ganger skrive egne små refleksjonsnotater om temaer som FuturesTalk tangerer, og som jeg innlemmer fordi jeg også er kontaktlærer, og da handler det om å forberede elevene på en fremtid der ute – og ikke bare å tenke fag. Jeg tror mange lærere vil ha nytte av å bruke FuturesTalk, og plukke ut for dem, faglig relevante opplegg.»

– Jeg er veldig glad for det engasjementet vi møter ved Storhamar videregående skole. De har gitt oss viktige bidrag til produktutviklingen av påstander om fremtiden og refleksjonsoppgaver rettet mot elever i videregående skole. De blir stadig mer relevante for bruk i klassene. FT kan også bidra inn mot ad hoc vikartimer som må fylles uten at pedagog kan være tilstede, Vi presenterer nå FuturesTalk på en mer tydelig og praktisk måte på vår hjemmeside. Brukerne kan nå gjennom filtrering få listet opp temaer som er knyttet til de 14 ferdighetene til 21st Century Skills og til overordnede mål og megatrender, sier daglig leder i Next2Five Anneli Skudal.