Lykkeminister

Helseferdigheter

Kreativitets- og innovasjonsferdigheter

Samarbeidsferdigheter

Helsefokus

Demokrati og medborgerskap

demokrati

lykke

velferdsstat

velvære,

psykisk velvære

minister

demokrati