En av våre tidligere CodeCrowd-påstander var at digital, interaktiv helseteknologi vil gjøre det mulig for oss å stille våre egne diagnoser, gjerne online med fastlegen. Mobiltelefon og digitale klokker har i lang tid registrert dine antall skritt, puls og søvnfaser. Nå drar den nye Apple Watch Series 4 oss videre. Nå er denne klokken godkjent for å kunne ta din egen EKG.

Det betyr at du tidlig kan oppdage om du har en hjertefeil, eller begynnelsen til et hjerteinfarkt. Vår samarbeidspartner Copenhagen Institute for Futures Studies kommenterer denne teknologiske utviklingen slik: «Dette er et tegn på at de digitale gigantene beveger seg inn på helsesektoren, og at de får tilgang til en voksende andel av helsedata fra hele verden».

På den ene side er det positivt at vi kan registrere våre helsedata og oppdage endringer på et tidlig tidspunkt. På den annen side betyr dette at våre data kan utnyttes i kommersiell hensikt. Det kan utløse en grunnleggende debatt om etikk og personvern også i årene som kommer.

Igjen en bekreftelse på at vi med våre påstander og refleksjonsoppgaver i FuturesTalk er høyaktuelle i valg av tema.