Sukkerforbruket og sukkerprisene blir aldri et utdebattert tema. Sist uke påsto vi i FuturesTalk at sukkerforbruket blir halvert i Europa i løpet av de neste fem årene. Det er ikke umulig, men regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2019 å sette ned sukkeravgiften for sjokolade. Vil det øke forbruket? For saft og brus blir sukkeravgiften den samme som i år. I fjor ble avgiften for sjokolade- og sukkervarer økt med 83 prosent, mens avgiften for sukkerholdig drikke økte med 43 prosent.

Vi hadde igjen gleden av å sette et samfunnsaktuelt tema på dagsorden, faktisk før innholdet i statsbudsjettet var kjent. Vi anbefaler deg å abonnere på FuturesTalk. Det kan bli mange gode diskusjoner i klasserommet eller på bedriften av det.