IT-transport

Ikt-ferdigheter

Teknologisk utvikling

Demokrati og medborgerskap

arbeidsvilkår

transport

Finansielle, økonomiske, næringslivs- og entreprenørskapsferdigheter

yrker

digitalisering

Kritisk tenkning og problemløsningsferdigheter

utforskeren