– Deltagelsen på årets viktigste samling for transportnæringen, Transport & Logistikk 2018, ble en ubetinget suksess for Next2Five. Med Skap, del, engasjer!-produktet vårt, bidro vi til en fremtidsdialog i havnesektoren og et ordskifte mellom konferansedeltagere fra næringen, brukersiden og interesseorganisasjoner, forteller Anneli Skudal, daglig leder i Next2Five AS.

Next2Fives Ulf Kurkiewicz og Anneli markerte seg også sterkt i utstillingsområdet hvor de markedsførte fremtidsproduktene til selskapet iført gule vester med påskriften Fremtidsforberedt?

Lasse Jonasson fra Copenhagen Institute for Futures Studies (CIFS), som er samarbeidspartner til Next2Five, presenterte noen tanker fra instituttets rapport om fremtidens transport og samfunn. Fra samme scene utfordret Anneli konferansedeltagerne til blant annet å identifisere hvilke nye alliansepartnere og konkurrenter som man må forholde seg til i en fremtid med betydelige teknologiske utfordringer og kompetansebehov.