Ekteskap

Livs- og karriereferdigheter

Individualisering

Livsmestring og folkehelse

utforskeren

skilsmisse

Samfunnsferdigheter

ekteskap

Kreativitets- og innovasjonsferdigheter

samfunn

relasjoner

forhold