Emballasjeprodusenten Smurfit Kappa har som slagord «Open the future». Hvor naturlig er det ikke da, at de abonnerer på FuturesTalk. – Vi ser at FuturesTalk kan være nyttig for å styre oss til å diskutere saker som ligger utenfor vår vanlige agenda, og dermed tvinge oss til å være mer kreative og åpne, sier Wenche Ravlo, administrerende direktør i Smurfit Kappa Norge.

Smurfit Kappa har ca 170 ansatte i Norge og produksjon av mange typer bølgepappbasert emballasje på Hønefoss. På verdensbasis sysselsetter gruppen 46 000 personer, fordelt på 370 anlegg i 35 land. Ingen liten virksomhet!

– Vi ser det er fornuftig og nødvendig å være fremtidsorientert i forhold til det vi gjør. Det er likevel ofte lettere sagt enn gjort. Vi klarer ikke alltid tenke utenfor boksen. Det hjelper FuturesTalk oss med. Vi bruker det i ledergruppen på månedlig basis, sier Wenche Ravlo. Hun fremholder at noen av oppgavene i FuturesTalk kan virke litt søkt i forhold til hva som påvirker virksomheten, men det bidrar til at de må være mer åpne.

– Vi velger jo også hvilke oppgaver vi vil diskutere. Vi har ikke brukt FuturesTalk lenge, men det har vært gode diskusjoner så langt i ledergruppen. Forhåpentligvis bidrar dette sammen med andre ting til økt kreativitet og åpenhet med hensyn til det å se løsninger for organisasjonen, mener Wenche Ravlo.