Det er ikke alltid like lett å være skolelærer. Hver dag byr på utfordringer når det gjelder å nå de mange overordnede og mer spesifikke målene som følger hvert fag. Dessuten skal elevene tilegne seg ferdigheter som det er bruk for i fremtidens arbeidsliv. FuturesTalk kan være en del av løsningen. Det vil vi vise på vår stand på SETT-dagene 28. og 29. november,

– Vi tilbyr et ferdig, ukentlig undervisningsopplegg kalt FuturesTalk Education hvor elevene får muligheten til å drøfte samfunnsaktuelle fremtidsscenarier. Rett og slett trene på å bli fremtidsforberedt, sier daglig leder Anneli Skudal i Next2Five AS.

Besøk oss på standen! Vi vil gjerne vise deg FuturesTalk, hvordan du skaffer deg tilgang, og vi har en liten overraskelse til deg når du kommer innom.