Sjelden har en av våre påstander utløst et så stort engasjement. Siste uken av november publiserte vi påstanden «Om fem år har vi et kontantløst Europa». Av de som stemte, var det 57 prosent som var enige og 33,3 prosent uenige. Debatten på vår Facebook-side fikk frem mange forskjellige sider med et kontantløst samfunn.

– Jeg tror faktisk vi er på full fart mot det kontantløse samfunnet. Selv bruker jeg nesten ikke kontanter lenger. Jeg er usikker på om jeg egentlig liker det, var en reaksjon.

-Hva med alt frivillig arbeid, loddsalg m.v., skrev en annen. Men hva om strømmen blir borte i lengre tid- og mobilnettet ikke fungerer lenger? Med kontanter kan en uansett få kjøpt mat på butikken, kommenterte andre.

Samtidig med vår påstand og refleksjonsoppgavene om temaet i FuturesTalk, gikk en tidligere rikspolitisjef i Sverige kraftig ut i media: – Å frata medborgerne muligheten til å bruke kontanter, er å lede dem ett inn i et digitalt diktatur, uttalte han. Sterke ord!

Ukens påstand og FuturesTalk med refleksjonsoppgaver tar opp temaer som kan gi gode diskusjoner på arbeidsplassen eller i klasserommet.