Ukens megatrend i FuturesTalk er «teknologisk utvikling». Det er kanskje denne megatrenden som vil påvirke våre liv, vår hverdag og arbeidssituasjon mer enn andre trender. Vi er i bevegelse mot stadig mer digitalisering og automatisering. Vi ser utviklingen av kunstig intelligens, avansert bioteknologi, nye energiformer og et grønt skifte.

Konsekvensene av den teknologiske utviklingen gjør tradisjonelle yrker overflødige og det blir skapt nye arbeidsoppgaver. De fleste eksperter har en oppfatning om hvilke yrker som er mest utsatt, men vi vet lite om hva slags nye muligheter som blir skapt. Det som er sikkert er at det blir behov for ny kompetanse og nye arbeidsmetoder.

Den teknologiske utviklingen skaper et annet sentralt behov: Samfunnet trenger mennesker som forstår hvordan teknologi, kultur og samfunn henger sammen og hvordan alt henger sammen med alt. Løsninger på dagens komplekse samfunnsutfordringer, som klimaendringer, terrorfare, flyktningkriser og den teknologiske utviklingen, krever samarbeid på tvers av fagfelt og sektorer.