Skipsfart
Livs- og karriereferdigheter
Finansielle ferdigheter

Økonomiske ferdigheter

Næringslivsferdigheter

Entreprenørskapsferdigheter
Samfunnsferdigheter
Bærekraft
Bærekraftig utvikling
bærekraft
miljø
arbeidsvilkår
utforskeren