Pizzabud
Finansielle ferdigheter
Økonomiske ferdigheter
Næringslivsferdigheter
Entreprenørskapsferdigheter
Miljøferdigheter
Kritisk tenkning og problemløsningsferdigheter
Teknologisk utvikling
Bærekraftig utvikling
teknologi
miljø
forbruker
utvikling