Genkirurgi
Kritisk tenkning og problemløsningsferdigheter
Samfunnsferdigheter
Global bevissthet
Helsefokus
Demokrati og medborgerskap
etikk
kriminalitet
helse
samfunn