Next2Five og LearnLab samarbeider om å utvikle interaktive konsepter for læring. Innhold er fremtidens kompetanser og spennvidden er bred i et samfunnsperspektiv. Aktører i privat og offentlig sektor er målgruppen.

Ved å styrke sammenhengen mellom fremtid som innhold, bruk av nyeste teknologi og i en interaktiv læringsprosess, søker vi å skape mer læring.

Våre interaktive læringsprogram (Lab’er) er utviklet for bruk i ungdomsskole og videregående skole. Programmene kan du laste ned fra learnlab.net og bruke kostnadsfritt.

Lab’ene handler om fremtid og hvordan man kan forberede seg på fremtiden i forhold til fremtidens kompetansebehov. Lab’ene er basert på scenariometodikk utviklet av vår samarbeidspartner Copenhagen Institute for Futures Studies.

Flere Lab’er er i utvikling, så følg med!

Klara Langsynt er Next2Five-teamets fremtidsforsker og avatar.

I egenskap av avatar veileder hun brukeren gjennom lærerveiledning, introduksjoner og øvelser. Hun introduserer, forklarer, peker retning og oppsummerer. Alt skjer på den interaktive læringsplattformen learnlab.net.

Klara retter seg mot det eneste som betyr noe for henne: at skoleelever mestrer fremtiden enten det gjelder ønsket arbeid eller livssituasjon.

Klara mener at lite annet er mer utfordrende og morsomt enn å forsøke å se inn i fremtiden. Ingen kan arrestere deg for å ta feil. Det finnes ingen fasit. Her kan fantasien brukes fullt ut.

MÅNEGARTNER & MARSMEKANIKER

Er en kort og morsom introduksjon til hvorledes vi kan løse opp vante forestillingsbilder og bruke fantasien på å forutsi fremtidens yrker. Lab’en egner seg godt til introduksjon til de påfølgende fremtidslab’ene og den kan gjennomføres isolert, som et avbrekk i undervisning når det er hva som behøves.

FREMTID

Er en noe lengre Lab og tar elevene mer grundig inn i tenkning om fremtiden. Her lager elevene forestillingsbilder om fremtiden. Ved å arbeide individuelt, i grupper og i plenum akkumuleres en større viten om fremtiden. Nyansert og inspirerende.

FREMTID & TEKNOLOGI

Er en Lab av omtrent samme lengde som Lab’en Fremtid. Her kobles fremtid mot teknologi. Vi står ovenfor en hurtig utvikling av blant annet kunstig intelligens og vi setter fokus på forholdet mellom menneske, maskin og samfunn.

MEGATRENDER

Er Lab’en hvor vi ser på hvilke krefter som driver utviklingen. Temaet her er megatrender. Vi presenterer de mest i øyenfallende og viktigste megatrendene for fremtidsutviklingen. Alt stoff i disse Lab’ene bygger på kunnskap utviklet hos vår samarbeidspartner, Instituttet for Fremtidsforskning i København.

X