VI ERBJUDER

Med FuturesTalk, Skap, del, engasjer!, Kompetansegrid, Scenario og Lab for læring hittar företag och organisationer möjligheterna att skapa ett inkluderande klimat för innovation, förändringsbenägenhet, anpassningsförmåga, samt identifiering av kompetensbehov och existerande kompetens.

OM NEXT2FIVE

Teknologi och ökad mobilitet i arbetslivet ställer radikalt nya kompetenskrav. Dessa behöver mötas med styrning och planläggning i ett nytt egenutvecklingsperspektiv.

Next2Five är ett aktiebolag baserat i Oslo, med hela Norge, Norden och resten av världen som marknad.

VÅR HISTORIA

Next2Five AS stiftades i februari 2016 av Anneli Skudal, Axel Olesen och Pål Stensaas. Vårt mål är att utveckla ett IT-verktyg som bidrar till att skolelever, enskilda personer och näringsliv kan ta mer kvalificerade beslut om framtidens kompetens; FuturesMe. Med denna affärsidé som grund har det varit möjligt att utveckla en rad verktyg och metoder som skall bidra till bättre beslutsprocesser och bättre vägval.

SAMHÄLLSUPPDRAGET

Vi har en stark önskan att bidra till att privata och offentliga verksamheter får sitt kompetensbehov tillgodosett över tiden. För ett bärkraftigt samhälle är det viktigt att det finns ett sammanhang mellan utbildning och samhällets behov av framtida kompetens.

VÅRA GRUNDVÄRDERINGAR

Vi är innovativa i vår utveckling av bärkraftiga lösningar för aktuella samhällsutmaningar. Våra användarvänliga produkter och tjänster är inspirerande och skapar alltid entusiasm och stöd. Vi skall få tillit genom att vi alltid är ansvarsfulla, att lita på och ordningsamma.

aktuell * innovativ * ansvarig

VÅR ORGANISASTION

Vår organisation består av sex kompetenta medarbetare och en styrelse som bidrar med lång erfarenhet från näringsliv, finans, juridik, IT och från politik. Vi har knutit oss samman med en rad samarbetspartners med kunskap som är viktiga för att vi skall nå våra mål.

TEAMET

Anneli Skudal

VD

Jag har världens mest spännande jobb i världen som VD med ansvar för affärsutveckling, marknadsföring, innovation, partner samt kunddialoger. Jag jobbar tillsammans med ett skickligt team och en styrelse för att hantera de utmaningar som mina uppgifter innebär.. Jag har en Masterexamen i affärsverksamhet och ekonomi från Schweiz, och har levt, studerat och arbetat utomlands i mer än 20 år. När Next2Five är lanserat på den globala marknaden är jag glad att jag kan dra nytta av mina erfarenheter från internationella företag som bedrivit marknadsföring, kommunikation och strategiarbete.

Ulf Kurkiewicz

R&D

Min passion är att influera människor och organisationer att hitta och utveckla sin inre motivation för att nå utomordentliga resultat och att skapa en arbetsplats som man vill vara en del av. Har ett djupt intresse kring förändringsprocesser och utveckling av ledare och ledarskap. Ägnar tid åt att förstå och förmedla insikter om alternativa framtider och dess inverkan på framtida kompetenser.

Prashant Kanungo

Teknologiansvarig

Det fanns inga skäl att tveka när jag blev erbjuden jobbet som ansvarig för IT strategi med uppgift att välja tekniska processlösningar för Next2Five. Det är ett unikt och spännande projekt som erbjuder många möjligheter. Jag kan luta mig mot min projektledarerfarenhet omfattande mer än 15 års arbete i mer än 200 projekt i Skandinavien, Afrika, Asien och i USA. Jag har en MBA från University i Liverpool och en Bachelor i Tech Honors inom området elektronik och telekommunikation från Indien.

Martina Frang Mostad

CrowdMaster

Hurra, jag är CrowdMaster hos Next2Five! Det är en spännande att utmana en stor grupp människor (the wisdom of crowds) att tänka på framtida kompetensbehov. Dialogen med gruppen människor reflekterar framtida förväntningar kring nya metoder om lärande, framtida yrken och marknadssektorer. Jag har en examen inom utbildnings antropologi från Danish School of Education, med focus på lärandeprocesser I sociala kontexter. Mitt intresse om lärande hos en människa i en kulturell kontext har lett mig till Filipinerna och till Nepal för långa fältstudier.

Daniel Juszczynski

SoMe

Jag har varit aktiv på sociala medier i många år. Denna erfarenhet har varit extremt värdefull i mitt arbete med att fånga Next2Fives möjligheter i olika sociala medier.
Det är väldigt roligt att arbeta i ett team som har samlat så mycket olika erfarenheter. Min bakgrund omfattar media och kommunikationsämnen på gymnasienivå.

Pål Stensaas

Kommunikationsansvarig

Jag uppskattar alla möjligheter och utmaningar som är kopplade till min position som ansvarig för kommunikation, inkluderande kanaler på sociala media, marknadsföring och konkurrensanalys. Om vi skall lyckas nå våra mål som vi satt för oss själva, behöver vi tillhandhålla relevant information till alla intressenter, både externa och interna.
Jag har en mycket bred erfarenhet inom media industrin och inom kommunikationssektorn som journalist, editor och kommunikationsdirektör.

FuturesTalk

Behöver du en enkel metod och ett enkelt verktyg för att sätta framtiden på agendan i verksamheten? FuturesTalk bjuder in till veckovis reflektion och debatt om samhällsaktuella teman som bidrar till att göra medarbetare och elever förberedda på en framtid i ständig förändring.

Vi skapar innehållet från färdigheter, överordnade mål och från Megatrender. Med ett abonnemang på FuturesTalk får du tillgång till ett nytt tema, varje vecka, som bland annat handlar om samhällets riktning, utbildning och arbetslivet de kommande åren.

SKAP, DEL, ENGASJER

Är du trött på gula lappar? Klarar du av att få ut det bästa från åhörarna? Klara du att notera ner allt som sägs? Med Skap, Del, Engasjer får du fram goda idéer och förslag, skapar underlag för de bästa lösningarna, i ett möte med flera deltagare. Du triggar ett engagemang och får omedelbara återkopplingar från dina åhörare. Skap, Del, engasjer är en metod och en mentometerliknande programvara. Den är enkel att använda, involverar och bidrar till värdeskapande. Deltagarna levererar sina inspel digitalt och anonymt via en Smartphone eller en surfplatta. Alla resultat visas fortlöpande på storbild.

Contact us

  •  Actum Consulting AB
  • Violinvägen 19, 43544 Mölnlycke, Sverige
  •  +46 709 875 105
  •  ulf@next2five.com
X