FUTURESTALK

Hur förbereder du dina medarbetare och elever för framtiden? FuturesTalk bjuder in till veckovis reflektion och debatt kring samhällsaktuella teman som bidrar till att göra medarbetare och elever förberedda på en framtid i ständig förändring. FuturesTalk sätter omedelbart framtiden på agendan i företaget eller i klassrummet. Vi bygger tjänsten på färdigheter, överordnade mål och Megatrender. Med ett abonnemang får du varje vecka tillgång till ett nytt tema, som bland annat handlar samhällets inriktning, utbildning och arbetslivet de kommande åren, varje vecka. Det ger en unik möjlighet till reflektion och diskussion om framtiden för dig själv och din verksamhet.

läs mer

SKAP, DEL, ENGASJER

Är du trött på gula lappar? Klarar du av att få ut det bästa från åhörarna? Klara du att notera ner allt som sägs? Med Skap, Del, Engasjer får du fram goda idéer och förslag, skapar underlag för de bästa lösningarna, i ett möte med flera deltagare. Du har ett garanterat engagemang och återkopplingar från dina åhörare. Vår metod, en mentometerliknande programvara är enkel att använda, involverar och bidrar till värdeskapande.

läs mer

KOMPETANSEGRID

Kompetansegrid är ett verktyg som gör det möjligt att kartlägga och bli medveten om enskilda personers- och organisationens samlade kompetens. Kompetansegrid genomförs som ett projekt vid uppstarten och förankras i kontinuerliga medar-betarsamtal och i periodvisa uppföljningar. Den personliga självskattningen sker i tre områden: Personliga egenskaper (intressen, personliga egenskaper, sociala egenskaper), yrkesmässiga kvalifikationer (formella, professionella, reella kvalifikationer och framtidsfokus (förmåga att säkra, leverera, innovera)

läs mer

SCENARIOUTVIKLING

För att skapa flexibilitet i förhållande till en framtida utveckling behöver organisationen utvidga sin förståelse av framtiden och ta tillvara organisationens samlade och totala kompetens. Vårt upplägg kring scenario utveckling gör det enkelt för alla i verksamheten att delta och bidra. Det är ett sätt att utveckla förmågan att utforska framtiden genom specialanpassade scenarion och att utveckla strategier med utgångspunkt från ett valt framtidsperspektiv.Med vårt scenario upplägg blir kunskapen om organisationens kompetens och strategival till en medveten handling. Metoden stöds av interaktiva och intuitiva verktyg.

läs mer

LAB FOR LÆRING

och på gymnasiet. Labbarna handlar om framtid och hur man kan förbereda sig för framtiden i förhållande till framtidens kompetensbehov. Du möter vår avatar, framtidsforskare Klara Framsynt, som din guide genom de många stegen som lärande programmet bjuder på.

läs mer

X