FUTURESTALK

Hvordan forbereder du deg selv, dine medarbeidere og skoleelever på fremtiden? FuturesTalk inviterer til refleksjon og debatt om samfunnsaktuelle temaer som bidrar til å gjøre deg forberedt til en fremtid i stadig endring. FuturesTalk setter umiddelbart fremtiden på dagsorden i bedriften eller klasserommet. Vi bygger tjenesten på ferdigheter, tverrfaglige temaer og megatrender. Med et abonnement får du tilgang på temaer som blant annet handler om retningen for samfunnet, kompetansebehov og arbeidslivet i årene som kommer. Det gir en unik mulighet til refleksjon og diskusjon om fremtiden for deg selv og for egen virksomhet.

les mer

SKAP, DEL, ENGASJER!

Er du lei av gule lapper? Klarer du å få det beste ut av tilhørerne? Klarer du å notere alt som blir sagt? Med Skap, del, engasjer! får du frem gode ideer og forslag, og legger grunnlag for de beste løsningene, i et møte med flere deltakere. Du er garantert engasjement og tilbakemeldinger fra dine tilhørere. Vår metode, en mentometerlignende programvare, er enkel å bruke, involverer og bidrar til verdiskapning.

les mer

KOMPETANSEGRID

Kompetansegrid er et verktøy som gjør det mulig å kartlegge og bli bevisst enkeltpersoners og organisasjonens samlede kompetanse. Kompetansegrid gjennomføres som prosjekt ved oppstart og forankres i kontinuerlige medarbeider-utviklingssamtaler og periodevise oppfølginger. Selvangivelsen skjer i tre grid: Personlige egenskaper (interesser, personlige egenskaper, sosiale egenskaper), faglige kvalifikasjoner (formelle, profesjonelle, realkvalifikasjoner) og fremtidsfokus (evne til å sikre, levere, innovere).

les mer

SCENARIOUTVIKLING

For å oppnå fleksibilitet i forhold til fremtidig utvikling må organisasjonen utvide sin forståelse av fremtiden og ivareta organisasjonens samlede og totale kompetanse. Vårt opplegg for scenarioutvikling gjør det enkelt for alle i virksomheten til å delta og bidra. Det er en måte å utvikle evnen til å utforske fremtiden gjennom spesialtilpassede scenarioer, og utvikle strategier med utgangspunkt i et valgt fremtidsperspektiv. Med vårt scenario-opplegg blir kunnskapen om organisasjonens kompetanse og strategivalg til bevisst handling. Metoden støttes av interaktive og intuitive verktøy.

les mer

LAB FOR LÆRING

Våre interaktive læringsprogram (Lab’er) er utviklet for bruk i ungdomsskole og videregående skole. Lab’ene handler om fremtid og hvordan man kan forberede seg på fremtiden i forhold til fremtidens kompetansebehov. Du møter vår avatar, fremtidsforsker Klara Langsynt, som din guide gjennom de mange stegene som læringsprogrammet byr på.

les mer

X